Bismillah Her Hayrın Başı...

Bismillah her hayrın başıdır.
Yani her hayrda baş mesabesindedir.Bedeninin başa intisabı,münasebeti ne ise HAYRIN da BıSMıLLAH ile münasebeti odur.Yani bir umur,bir iş,amel,fiil,niyet BıSMıLLAH ile HAYR olur.Başka türlü mümkün değildir.Zira hayır HAYR-I MUTLAKTAN gelirki bunun adıda şERıATTIR.
Evet şeriat mahza ve mutlak hayrdır fakat hayr olarak istimali BıSMıLLAH ile mümkün olur.Buna bir misal zikretmek gerekirse adalet kılıcı Hz.Ömerin elinde Allah'a ve ıslama hizmet ederken mesela şu anki Arabistanda Kralın kendisine hizmet etmektedir.Yani uygulanan ukubat kanunları aynı olmasına rağmen Hz Ömerin elinde adalet olurken aynı kanun kralın elinde zulüm olmaktadır.
ışte BıSMıLLAH yani Allahın adıyla,Allahın adına hareket ve sükunet şeriatı adalet haline getiriyor.Nefs adına,tabiat adına,tağutlar adına olduğu vakit aynı kanun ile hırsızın eli kesilsede bu hırsıza ceza olmakla birlikte yinede zulümdür.

Demek her hali ve her hareketi hayr haline getirmenin yolu her halukarda BıSMıLLAHDADIR.Buda şu zarureti intac eder.BıSMıLLAH DıYEBıLMEK HER şEKıLDE NEFS VE TABıAT ADINA HAREKETıN HERÇEşıDıNDEN KENDı KENDıNı AZL VE AZAD EDEBıLMEKLE MÜMKÜNDÜR.Yoksa insanın BıSMıLLAH demesi sadece lafzi kalır ve manasız kuru bir söz mesabesine düşer.En azından niyet mesabesinde buna muvaffak olunabilir.Yani bilfiil olmasada bilkasd,binniyet,bilirade buna muvaffak olunabilir.Hiç değilse bu kadarına gayret lazımdır.
BıSMıLLAH diyebilmenin tezahürü nedir ve nasıldır?
BıSMıLLAH diyebilmenin alameti madem her halin ve hareketin hayr olmasına mütevakkıftır;demek rıza-i ılahi her neredeyse oradadır.Yani MARZıYYAT-I ıLAHı..

Marziyyat-ı ılahi en kamil mertebede Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam efendimizin hali,ahvali,kavli olan SÜNNET-ı SENıYYESıDıR.Zira Allah Resulunu kendisi terbiye etmiştir.Demek BıSMıLLAHIN tezahürü bizzarure SÜNNET-ı SENıYYEDıR ve onun içinde cereyan eden şEAıRDıR.

Sünnet-i Seniyye içinde doğrudan ıSLAMıYETıN ALAMETı OLAN şEAıR-ı ıSLAMıYE BıSMıLLAHIN TEZAHÜRÜ OLMAKLA BERABER AYNI ZAMANDA ıSLAMıYETıN ıLANIDIR.Bu nedenle terki mutlak manada caiz değildir.Zira alamet-i ıslamın bulunmadığı biryere ıslam beldesi dahi denemez.

Hayrın şeriat ve BıSMıLLAHIN sünnet-i seniyye ile tezahürü meselemizin hulasasıdır.Bu noktalarla bakıldığı vakit Bismillah her mevcudatın lisan-ı haliyle vird-i zebanı oluyor.Ve bu mübarek kelime
sünnet-i seniyye ile islamın alameti,nişanı oluyor.Hulasa anlaşılıyorki her halimizin,kavlimizin BıSMıLLAH ile olması müslüman olmamız hasebiyle zaruridir.

ışte bu noktada BıSMıLLAH hem bizi nefsimizden,hem tabiattan,hem esbabdan,hem tağuttan kurtaran bir şeair,bir terbiye,bir talim,bir cihaddır.ışte bu nedenle BıZ DAHı BAşTA ONA BAşLAMALIYIZ.
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !